PRIVACY REGLEMENT

Door Manege de Trenshoeve is verklaard dat de Manege de volgende gegevens verwerkt in haar (financiële) administratie:

Persoonsgegevens:   NAWTE + geboortedatum + E-mailadres + Geslacht + bankrekeningnummer.

Verwerkingen: leskaartenadministratie;  pensionstalovereenkomsten; verwerking in de financiële administratie; informatieverstrekking.

Bewaartermijn: na afloop pensionovereenkomst; beëindiging lesovereenkomst worden de gegevens vernietigd.

Mappen met papieren gegevens worden opgeborgen in een afsluitbare kast;   Computers zijn beveiligd met een wachtwoord.

De Trenshoeve verklaart verder dat zij de privacy policy zichtbaar maakt op de website van de Trenshoeve. Zonder toestemming geeft de Trenshoeve geen gegevens aan andere instanties door dan aan de FNRS/KNHS.

De AVG is erop gericht de privacy rechten van de betrokkene, zijnde de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, te versterken.  Hieronder worden de rechten van betrokkenen toegelicht.

Inzage

Indien u van mening bent dat de Trenshoeve uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u vragen om inzage. De Trenshoeve geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Rectificatie of gegevenswissing

Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die de Trenshoeve van u verwerkt niet correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u de Trenshoeve vragen uw gegevens te wissen. De Trenshoeve zal dit verzoek honoreren, behalve wanneer er dwingende wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. De Trenshoeve zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een rectificatie of gegevenswissing.

 

Beperking en bezwaar verwerking

U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de Trenshoeve te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Indien er geen wettelijke belemmeringen zijn, zal de Trenshoeve uw verzoek honoreren. De Trenshoeve zal haar besluit aan u melden.

 

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per email (administratie@trenshoeve.nl ) een verzoek indienen.